Postumt publicerade böcker

Eyvind Johnson avled 1976. Under åren sedan dess har ett antal böcker med Johnsons texter publicerats utifrån olika aspekter. Det rör sig mest om texter som tidigare inte tryckts i bokform.


Olibrius och gestalterna: Tidiga berättelser. Utg. Björn Gustavsson, 1986


Personligt, politiskt, estetiskt. Urval Örjan Lindberger, 1992


Och så vill jag prata med dig: Brevväxlingen mellan Eyvind Johnson och Elmer Diktonius. Red. Örjan Lindberger, 1997


Herr Clerk vår mästare: En gruppering. Red. Örjan Lindberger, 1998


Upplevelse av Norrbotten: En bok till 100-årsminnet av Eyvind Johnsons födelse. Red. Åke Leif-Lundgren och Bert Linné, 1999


Frihet är det bästa ting: Inspelningar med Eyvind Johnson 1937–1974. Utg. Björn Gustavsson, 2003


Porträtt. Red. Per-Olof Mattsson och Per Anders Wiktorsson, 2004


Resebrev 1921–1952. Red. Björn Gustavsson, 2006


Kritik I: 1921–1931. Red. Björn Gustavsson, 2009


Kritik II: 1932–1935. Red. Per-Olof Mattsson, 2011
Drömmar om rosor och eld

Romanen Drömmar om rosor och eld publicerades 1948 och är den första i en rad av Johnsons romaner som rör sig i historisk miljö. Handlingen utspelar sig i 1600-talets Frankrike, men i likhet med de andra historiska romanerna i författarskapet har den tydlig anknytning till samtiden.Lägg undan solen

Även romanen Lägg undan solen utspelar sig i ett sammanhang som har med andra världskriget att göra. En brokig samling flyktingar håller sig undan striderna som rasar i närheten.Romantiska berättelser

Historien om Olof fortsätter på sätt och vis i två romaner om Olle Opers tidiga 1920-tal i Tyskland och Frankrike. Ett antal personer ur författarens liv uppträder under mer eller mindre genomskinliga pseudonymer, exempelvis Johnsons författarvän från tiden Rudolf Värnlund som Klas Henrik. Den första romanen heter Romantisk berättelse (1953) och den andra Tidens gång: En romantisk berättelse (1955).Resor

Eyvind Johnson reste en hel del i Europa även efter flytten hem till Sverige i slutet av 1920-talet. Det blev många artiklar från resor och en del av dem samlades i bokform: Dagbok från Schweiz, 1947–49 (1949), Vägar över Metaponto (1959),Spår förbi Kolonos: En berättelse (1961), Stunder, vågor: Berättelser från resor (1965). Även barndomens Norrbotten ägnades en särskild liten bok: Vinterresa i Norrbotten (1955).Historia och berättarteknik

I författarskapets sena romaner märks framför allt två inslag: historien som närvarande i samtiden och en allt mer intrikat berättarteknik. Flera olika skikt finns exempelvis i romanen Molnen över Metapontion (1957) och Livsdagen lång: En roman, berättad i Rom (1964). I en av Johnsons mest lästa och älskade romaner, Hans nådes tid (1960), finns uppenbara paralleller till samtida händelser. I den näst sista romanen, Favel ensam (1968), utforskas Johnsons livslånga intresse för utopin. Den sista romanen, Några steg mot tystnaden: En roman om fångna (1973), visar återigen författarens intresse för den franska historien, men den har också andra dimensioner.