Eyvind Johnsons författarskap

Eyvind Johnson debuterade 1924 med novellsamlingen De fyra främlingarna på Tidens förlag. Den följdes sedan av romanen Timans och rättfärdigheten 1925 på Albert Bonniers förlag, vilket sedan blev Johnsons förlag under resten av författarskapet.


Romanen Stad i mörker utkom 1927


Romanen Minnas publicerades 1928. Manuskriptet beskars kraftigt och den ursprungliga versionen utkom 1998 med titeln Herr Clerk vår mästare: En gruppering och sammanställd av Örjan Lindberger.


Stad i ljus: En historia från Paris utkom 1928. Den franska översättningen – Lettre recommandée – utfördes av Victor Vinde och publicerades före den svenska utgåvan av förlaget Simon Kra i Paris.


Romanen Kommentar till ett stjärnfall utkom 1929.


Romanerna med Mårten Torpare

Mårten Torpare förekommer som författarens alter ego i fem romaner under 1930-talet: Avsked till Hamlet: En historia om en ungdom (1930), Bobinack (1932, Regn i gryningen (1933), Nattövning (1938) och Soldatens återkomst (1940).
Romanen om Olof utkom i fyra delar mellan 1934 och 1937 och består av Nu var det 1914 (1934), Här har du ditt liv! (1935), Se dig inte om! (1936) samt Slutspel i ungdomen (1937). Alla fyra delarna samlades 1945 i en volym med titeln Romanen om Olof. Jan Troell filmade romanserien med titeln Här har du ditt liv (1966). Norrbottensteatern spelade 1996 föreställningen Här har du ditt liv med manus av Kjell Sundstedt och i regi av Eva Gröndahl.


 Eyvind Johnsons noveller

I likhet med många andra författare under mellankrigstiden skrev Johnson ett stort antal noveller. Förutom debutboken publicerar han tre samlingar med noveller: Natten är här (1932), Än en gång, Kapten (1934) och Den trygga världen (1940). Med några undantag återutgavs de fyra samlingarna i den stora volymen Sju liv (1944). En av de mest kända novellerna – Uppehåll i myrlandet – filmades av Jan Troell 1966 med Max von Sydow och Allan Edwall.


Romanerna om Johannes Krilon

Under andra världskriget skrev Eyvind Johnson tre stora romaner om en viss Johannes Krilon. Trilogin inleds av Grupp Krilon (1941), fortsätter med Krilons resa (1942) och avslutas med Krilon själv (1943). Handlingen är förlagd till Stockholms fastighetsmarknad men bygger helt på allegorins teknik. Läsaren måste vara med på att det egentligen handlar om andra världskriget. Alla tre romanerna publicerades 1948 under titeln Krilon: En roman om det sannolika.

Strändernas svall

När andra världskriget avslutats utkom en av Johnsons mest lästa romaner: Strändernas svall: En roman om det närvarande (1946). Handlingen följer ett av den västerländska litteraturens främsta klassiska verk, Homeros epos Odyssén. Odysseus är, i likhet med många européer efter kriget på väg hem. De frågor han ställs inför var i högsta grad aktuella också 1946. Johnson dramatiserade själv romanen 1948. Vadstena-akademin satte 2001 upp en operaföreställning baserad på romanen – se www.vadstena-akademin.org