eyvind johnson

eyvind johnson-sällskapet styrelsen

Kenneth Awebro

Leif Eurenius (suppleant

Christer Johansson

Anders Lindström

Per-Olof Mattsson (ordförande)

Beate Schirrmacher

Börje Ulander (ordf. Bodenavdelningen)

Maria Wahlström (kassör)

Per Anders Wiktorsson (vice ordförande)

Allan WilnyAvdelningen i Boden kan nås via:

Eyvind Johnson-sällskapet

Bergsvägen 1

Börje Ulander

961 36 Boden

Eyvind Johnson-sällskapet är medlem i DELS (De litterära sällskapen), vars hemsida kan nås här.


information till medlemmarna


årsmöte 2 april


Tisdagen den 2 april, kl. 18.30 har sällskapet årsmöte. Lokal: Biblioteket, Institutionen för kutlur och estetik, Manne Siegbahnhusen, Frescati, Stockholm.

Eyvind Johnson-sällskapet

c/o Per-Olof Mattsson

Selmedalsvägen 22

129 36 Hägersten

Medlemskap i sällskapet kostar 200 kr per år

PlusGiro 69 66 52 – 7

kontakt@eyvindjohnson.seVill du få nyheter om Eyvind Johnsons författarskap?

Skicka då in din e-postadress till kontakt@eyvindjohnson.se

Copyright © All Rights Reserved