eyvind johnson-sällskapet styrelsen

Kenneth Awebro

Per Björkman

Leif Eurenius (suppleant)

Kristina Fjelkestam

Christer Johansson

Anders Lindström

Per-Olof Mattsson (ordförande)

Beate Schirrmacher

Börje Ulander (ordf. Bodenavdelningen)

Maria Wahlström (kassör)

Per Anders Wiktorsson (vice ordförande)

Allan Wilny

 

 

Avdelningen i Boden kan nås via:

Eyvind Johnson-sällskapet

Bergsvägen 1

Börje Ulander

961 36 Boden

Eyvind Johnson-sällskapet är medlem i DELS (De litterära sällskapen), vars hemsida kan nås här.

 

information till medlemmarna

 

årsmöte 20 april

 

Lördagen den 20 april, kl. 18.30 har sällskapet årsmöte. Lokal: Biblioteketet, Humanistvillan, Manne Siegbahn-husen, Frescativägen 24E, Stockholms universitet.

 

Årsmötet följs av att Per-Olof Mattsson talar om Eyvind Johnsons relation till Martin Andersen Nexøs verk under 1930-talet. Kallelsen finns här

 

 

 

 

 

Eyvind Johnson-sällskapet

Box 103 27

100 55 Stockholm

Medlemskap i sällskapet kostar 200 kr per år

PlusGiro 69 66 52 – 7

kontakt@eyvindjohnson.se

 

 

Vill du få nyheter om Eyvind Johnsons författarskap?

Skicka då in din e-postadress till kontakt@eyvindjohnson.se

Copyright © All Rights Reserved