eyvind johnson-sällskapet styrelsen

Kenneth Awebro

Leif Eurenius (suppleant

Christer Johansson

Anders Lindström

Per-Olof Mattsson (ordförande)

Beate Schirrmacher

Börje Ulander (ordf. Bodenavdelningen)

Maria Wahlström (kassör)

Per Anders Wiktorsson (vice ordförande)

Allan Wilny

 

 

Avdelningen i Boden kan nås via:

Eyvind Johnson-sällskapet

Bergsvägen 1

Börje Ulander

961 36 Boden

Eyvind Johnson-sällskapet är medlem i DELS (De litterära sällskapen), vars hemsida kan nås här.

 

information till medlemmarna

 

årsmöte 9 april

 

Måndagen den 9 april, kl. 19.15 har sällskapet årsmöte. Lokal: Hedénsalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

 

Årsmötet följer efter presentationen av korrespondensen mellan Eyvind Johnson och Rudolf Värnlund: Bara genom breven till dig, vän! Boken introduceras av redaktörerna Birgit Munkhammar och Magnus Bergh. Den kommer också att finnas till försäljning.

 

 

 

 

 

Eyvind Johnson-sällskapet

Box 103 27

100 55 Stockholm

Medlemskap i sällskapet kostar 200 kr per år

PlusGiro 69 66 52 – 7

kontakt@eyvindjohnson.se

 

 

Vill du få nyheter om Eyvind Johnsons författarskap?

Skicka då in din e-postadress till kontakt@eyvindjohnson.se

Copyright © All Rights Reserved