Eyvind

Johnson

1900–1976


Eyvind Johnson-bloggen


plats för aktuella tankar eller citat
”Nu kommer jag till punkt 7. Jag har inte varit neutral i kampen ute i världen, säger anklagelseakten. Det är alldeles riktigt. Jag har aldrig varit och är fortfarande inte neutral. Mina herrar, jag kan inte vara neutral. Det vore onaturligt, ja, jag vill påstå: det vore i högsta grad osedligt. Det är min mänskliga plikt, liksom er, att inte vara neutral.”


Johannes Krilon försvarar sig i romanen Grupp Krilon från 1941. Den är utsedd till årets roman i kampanjen Stockholm läser och finns i en ny pocketutgåva med förord av Anna Jörgensdotter.


Alla arrangemang under året i samband med Stockholm läser finns på Stockholms stadsbiblioteks hemsida.

EYVIND JOHNSON-SÄLLSKAPET

Eyvind Johnson (1900–1976) är ett av den svenska 1900-talslitteraturens allra största namn. Tillsammans med Harry Martinson delade han 1974 på Nobelpriset i litteratur.


Eyvind Johnson-sällskapet

bildades den 26 augusti 1993 och har som uppgift att stimulera intresset och förståelsen för Eyvind Johnsons författarskap, att initiera, uppmärksamma och stödja vetenskaplig forskning kring hans liv och verk, samt att vidga och fördjupa kunskaperna om hans författarskap genom att verka för utgivning och spridning av hans romaner, noveller och andra texter.

NYTT OM EYVIND JOHNSONS FÖRFATTARSKAP

© Copyright 2012. All Rights Reserved.